Campbells dværghamster (Phodopus campbelli)


Oversigt over farver og pelstyper

Denne var tidligere regnet som den ene ud af to underarter af "Sibirisk dværghamster". Men nyere undersøgelser har vist at de to former er forskellige på flere punkter, bl.a. adfærd og detaljer i kromosomerne, så nu regnes de for to selvstændige arter. Den anden form er den vinterhvide dværghamster, som omtales i et andet kapitel. De to arter ligner da også hinanden en del, og for at forvirre begreberne yderligere, så er der mange steder i verden hvor man bare har blandet de to former, så racerene dyr kan være svære at finde. Læs mere om hvorfor man ikke skal blande de to arter på dette link: Avl af hybrider. Campbells dværghamster var tidligere den mest almindelige af de to arter, men p.g.a. problemer med aggressive dyr har den vinterhvide overtaget som den mest almindelige, og campbells forsvandt næsten helt fra markedet. Den er så småt ved at vende tilbage, men ovennævnte problemer med hybrider gør at det er svært at finde ægte campbells i dag. Heldigvis havde vi her i Danmark de fleste gener repræsenteret inden hybriderne oversvømmede markedet.
Den er lidt større end den vinterhvide. Der kendes en del farvemutationer hos begge arter, men især hos Campbell's var der en rivende udvikling og en hel del nye mutationer opstod sidst i 90'erne. I dag vil nye mutationer næppe mere anerkendes, på grund af netop frygten for at de er blandingsdyr.

Herunder ses et par rødøjede brogede Campbells dværghamstere

Dette er den ene af de to arter, der blandes sammen under betegnelsen Sibirisk dværghamster. Længe mente man at der kun var tale om to racer af den samme art og dette blev også understøttet af at de to former kunne få unger sammen. Men nyere undersøgelser har vist at de er mere forskellige end tidligere antaget. For det første viser det sig at selv om de kan få unger sammen, så er disse unger tit sterile eller har andre defekter. Desuden har studier i laboratorier vist at deres adfærd adskiller sig på mange punkter, så nu om dage regnes de som to selvstændige arter af de fleste forskere.

Campbell's har været den mest almindelige art af dværghamster og nok også den art vi som regel har set herhjemme som 'Sibirisk dværghamster'. De senere år har den vinterhvide dog overtaget markedet, og campbells er ikke længere særlig almindelig. Allerede i 1970'erne var den udbredt i England og i 1980'erne fik jeg mine første dyr, så der har den været at finde herhjemme. I dag kan den ikke købes i ret mange dyrehandeler.

Oprindeligt stammer den fra Rusland, Kina og Mongoliet. Den adskiller sig fra den vinterhvide art ved at være mere brunlig i farven samt ved ikke at skifte til vinterpels. For at øge forvirringen er hybrider mellem de to arter meget almindelige i visse lande.

Arten bør holdes parvis, da det skulle give de bedste yngleresultater, idet hannen hjælper hunnen med at passe ungerne. I udlandet har man dog også gode erfaringer med at holde dem i større grupper, men så er det sværere at holde styr på hvem der er forældre til ungerne.

Farver:

Hos denne art kendes en hel del farve-mutationer og disse kan så igen kombineres til endnu flere farver. Især de sidste 10-15 år er der opstået mange mutationer, hvoraf flere endnu ikke er undersøgt til bunds endnu. Først de enkelte mutationer.

Albino: Dette var en af de første mutationer og dyret er en typisk albino med helt hvid pels og lyserøde ører og røde øjne.

Argente (sandfarvet): Dette er også en tidlig mutation. Den er sandfarvet eller lysebrun på oversiden og har røde øjne.

Opal: Her er der tale om en afblegnings-mutation. Den normale grå farve er afbleget til en lysere grå. Herunder ses den sammen med en normalfarvet.

Sort: Der er stadig en del uopklarede punkter om denne farve. Den er forholdsvis ny, og ikke undersøgt til bunds endnu. Den er meget mørk, næsten sort, men ikke helt. Nærmere en mørk stålgrå farve, og den mørke rygstribe kan godt anes gennem det sorte. Yderligere bliver den lysere med alderen idet hårene får en slags sølvglans. Om denne sorte form er speciel for denne art eller om der er et andet gen inde i billedet, vides ikke endnu, men flere avlere er i færd med at undersøge det nærmere. Herunder ses en sort.

Broget: Denne variant har hvide pletter spredt rundt i pelsen.

Rødøjet broget: Ligner til forveksling den foregående, men øjnene er meget mørkt røde og kan kun ses som røde under bestemt lys eller når lyset falder på en bestemt måde. Man skal ikke parre to af disse dyr med hinanden, da nogle af ungerne vil blive blinde og dø i en ung alder. Disse to brogede mutationer kan sættes sammen med alle de andre farver, f.eks. sort broget, opal broget osv. To eksemplarer er fotograferet herunder.

Platin: Har hvide hår spredt rundt i pelsen og dette giver pelsen en noget lysere nuance end normalt.

Derudover findes enkelte sjældne farver som umbrous og black-eyed argente. Sætter man de ovennævnte farver sammen kan man lave endnu flere farver. Her kan jeg nævne nogle af dem.

Blå: Det er en blanding af sort og opal. Pelsen bliver skifergrå.

Dove: Blander man sort og argente får man denne form med en duegrå pels og røde øjne.

Beige: Argente og sortøjet argente sammen giver beige, som er lidt lysere end argente men stadig med røde øjne.

Pelstyper:

Satin: Denne pelstype kan kombineres med alle farver. Den giver hamsteren en mere skinnende pels, men samtidig et 'fedtet' look, som om pelsen er smurt ind i olie.

Rex: Dette er en ny mutation, der endnu er sjælden hos avlere. Den gør at hårene er krøllede, og lignende mutationer kendes fra katte, marsvin og mange andre dyr.

Wavy: Dette er også en meget ny mutation, som giver dyrets pels et lidt langhåret udseende. Angiveligt skulle de få en normal pels efter første fældning, så det er kun hos ungdyr man ser denne pelstype. De beholder dog de krøllede knurhår hele livet.